MIKORIZA ČUDEŽ NARAVE:

Zgodba o mikoriznih glivah je v osnovi tako zanimiva, da bi lahko o njej govorili kot o eni izmed najlepših čudes narave. Je nekaj podobnega bajki, ki govori o življenju rastl

Oglas:

Mikorizne glive bivajo v sožitju s koreninami rastlin. Sožitje je skupnost dveh organizmov, ki se med seboj podpirata in imata drug od drugega koristi. Se sprašujete, kako lahko gliva koristi neki rastlini? Ravno tu nastane prava ?arovnija. Znano je, da glive namesto korenin uporabljajo hife oziroma nitaste tvorbe, ki sestavljajo micelij. Hife so mnogo drobnejše kot korenine, vendar imajo bistveno ve?jo površino. Ker so ožje, imajo ve?jo kapilarnost in lahko privzemajo mineralna  hranila iz veliko ve?je globine in volumna tal. Lažje se izognejo oviram v tleh in pomagajo sprostiti hranljive snovi iz talnih delcev, ?esar sama rastlina ne more narediti.

Mikorizne glive živijo v tleh in potrebujejo sladkorje (organski ogljik). Tako rastlina skrbi za dotok sladkorjev do mikorize, medtem ko ji slednja pošilja razli?ne hranljive snovi in lahko tudi izboljša preskrbo rastlin z vodo z izboljšanjem strukture tal in koreninskega stika s talnimi delci. Kon?ni rezultat simbioze je 4- do 5-krat ve?ji volumen tal, iz katerega rastlina preko glive lahko sprejema hranila. Tako je lahko cela rastlina zaradi ve?je koli?ine vode in hranil bolj razvita, kot bi bila sicer. Njeni plodovi so lahko so?nejši, sama rastlina pa je bolj zdrava in odpornejša na zunanje stresne dejavnike.

KAKO LAHKO MIKORIZNE GLIVE DODAMO NAŠIM RASTLINAM?

Preprosto. Vzamemo nekje pol žli?ke do najve? eno žli?ko (odvisno od velikosti rastline) mikoriznega inokuluma in ga med presajanjem rastline dodamo pod korenine. ?e je rastlina že posajena, z vsake strani rastline naredimo luknjico, ki prodira vse do korenin, vanjo dodamo inokulum in jo nato prekrijemo z zemljo. Enako naredimo s preostalimi luknjicami. Pomembno je, da inokulum pride v neposreden stik s koreninami rastlin. Mikorizo lahko uporabimo tudi pri dolo?enih sadnih drevesih, vendar je treba prej vedno preveriti, ali rabi rastlina endomikorizo ali ektomikorizo.

Mikorizo lahko poleg omenjenih zmožnosti ob?udujemo tudi zaradi drugih, še bolj neverjetnih pojavov. Namre? med drugim omogo?a komunikacijo med rastlinami. Da, prav ste prebrali, rastline lahko med seboj komunicirajo ravno prek mikorize. ?e katera rastlina zboli ali jo napade škodljivec, lahko to „sporo?i“ drugim rastlinam iz svoje okolice, ki nato dvignejo raven naravne zaš?ite proti dolo?enemu škodljivcu ali bolezni.

Zgodba o mati?nem drevesu je ena tistih, ki pogrejejo dušo. Mati?no drevo je ponavadi najve?je drevo v gozdu. In ravno to je prek mikorize povezano z drugimi drevesi in nekako prepozna svoje potomce, ki jim preko mikoriznih gliv pošilja hrano, da bi svojemu rodu zagotovilo obstanek. Tako zrastejo majhna drevesa v velika. Opazili so, da se gozdovi, v katerih posekajo druga drevesa, mati?na pa pustijo, veliko hitreje obnovijo ravno zato, ker mati?na drevesa podpirajo oddaljena mlajša drevesa. Res neverjetno!

Pomembno je poudariti, da je mikoriza zadnje ?ase zaradi svojih ?udežnih lastnosti mo?no preu?evana in da je vse, kar je navedeno v pri?ujo?em besedilu, tudi dokazano. Razlika med rastlinami z mikorizo in brez nje je ve? kot o?itna in hitro opazna. Zato na tem mestu vse bralce spodbujam, da naredite majhen poskus in vzgojite lastne sadike z mikorizo in brez nje, saj se boste na ta na?in sami prepri?ali, kako neverjetna in ob?udovanja vredna je.

Narava je povedala še eno svojo neverjetno zgodbo in nam pokazala, kako ustvarjalna je. Ljudje moramo še veliko stvari odkriti in se jih nau?iti, z vsakim novim „prebranim“ poglavjem iz narave pa lahko spoznamo, kako ?udovita in enovita je. Zato je prav, da naravo vsak dan bolj spoštujemo. V prihodnosti bomo gotovo pri?a še mnogim nenavadnim zgodbam, ki nam jih bo pripovedovala.

Avtor ?lanka Ivan Strunje prihaja iz Vinkovc in je velik ljubitelj rastlin in narave. Je študent in štipendist podjetja HomeOgarden


Oglas:

Morda vas zanima tudi

NogometPortal mojekovrt.si je namenjen vsem vrtičkarjem, ki želijo svoje vrtnine in sadje pridelovati na čim bolj naraven in trajnostni, ekološki način. V primeru da da imte tudi sami kakšno zanimivo informacijo glede ekološkega vrtnarjenja ste vabljeni, da se nam oglasite na naš email.

Partnerske strani:

Pošlji članek

OBVESTILO: 24ur tip.com je spletna stran namenjena zgolj informiranju, na koncu se za stave odločate sami in zato spletna stran 24urtip.com ne sprejema nikakšne odgovornosti. Športne stave lahko igrajo samo osebe starejše od 18 let pri tem pa morajo biti odgovorni in preudarni saj lahko vodijo do zasvojenosti. Še enkrat vse statistike in vsi nasveti so na spletni strani 24urtip.com zgolj informativne narave in ne pretekli rezultati ne predstavljajo nikakršnih garancij za naprej.